• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- نظام مالی و

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - نظام مالی و درآمدی شهرداری ها

  دانلود مقاله مدیریت شهری - نظام مالی و درآمدی شهرداری ها مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مطالبی را در زمینه ی بررسی و ارزیابی نظام مالی و درآمدی شهرداری ها در ایران شرح می دهد . این مقاله ی تخصصی توسط اقای دکتر جعفر قادری تهیه و تنیم شده است . مباحث این مقاله به شرح...
بالا