• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- نظام مالی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - نظام مالی شهرداری و هدفمندسازی یارانه ها

  دانلود مقاله شهرسازی - نظام مالی شهرداری و هدفمندسازی یارانه ها مقاله ای از برنامه ریزی شهری وشهرسازی را که در مورد آثار هدفمندسازی یارانه ها بر نظام مالی شهرداری ها مطالبی را ارائه می دهد و شهر تهران به عنوان نمونه ی مورد مورد مطالعه قرار گرفته است . نظام درآمد و مخارج شهرداری تهران ، نحوه ی...
بالا