• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- قلی پور

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - بحران مدیریت در مدیریت بحران - قلی پور

  دانلود مقاله شهرسازی - بحران مدیریت در مدیریت بحران - قلی پور مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توضیحاتی در زمینه ی بررسی بحران مدیریت در مدیریت بحران ارائه می دهد که توسط آقای دکتر آرین قلی پور تهیه و تنظیم شده است . ماهیت بحران ، ضرورت آموزش مدیریت بحران های اجتماعی ،...
بالا