• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- قنبرنسب

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - عیوب جوشکاری - قنبرنسب

  دانلود مقاله آموزشی - عیوب جوشکاری - قنبرنسب در این مقاله در مورد عیوب جوشکاری توضیح داده شده است . ترک و عوامل ایجاد آن ، عدم مهار جوشکار و ناخالصی فلز پایه ، حفرات سطحی و عوامل ایجاد ، چاله ی انتهایی جوش ، ذوب ناقص ، نفوذ ناقص در پایین ریشه ، بریدگی لبه ی جوش ، انقباض ریشه ی جوش ، فلز جوش...
بالا