• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- راهسازی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه دانشجویی - راهسازی با اتوکد لند

  دانلود پروژه دانشجویی - راهسازی با اتوکد لند پروژه ای کامل از درس راه سازی را که در نرم افزار اتوکد لند انجام شده است را می توانید در این قسمت دانلود و استفاده نمایید . این پروژه توسط آقای محمد خالدی تهیه و تنظیم شده است . نوع راه ( راه اصلی درجه یک ، دو خطه جدان شده - به همراه شانه ی راه ) ،...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - راهسازی 06

  دانلود پروژه عمران - راهسازی 06 در این قسمت طراحی مسیر و محاسبات یک راه اصلی درجه یک دو بانده که طول مسیر آن 1359 متر می باشد و شامل دو قوس افقی و یک قوس قائم است صورت گرفته است ، وضعیت توپوگرافی ، سرعت طرح ، عرض راه ، مقیاس های راه ، گزارش مراحل پروژه ی رسم مسیر اولیه ی راه بر روی نقشه های...
 3. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - راهسازی - عظیمی

  دانلود پروژه عمران - راهسازی - عظیمی مباحثی که در این قسمت در مورد آنها توضیح داده شده است شامل : مسیریابی ، مشخصات فنی واریانت هاو انتخاب واریانت بهینه ، محاسبات قوس های قائم ، مطالعات ترافیکی ، ترسیم نیمرخ های عرضی و محاسبات مربوط به حجم عملیات خاکی ، منحنی بروکنر ، بهسازی و متره و برآورد...
 4. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - راهسازی - درختی

  دانلود پروژه عمران - راهسازی - درختی این پروژه مربوط به دانشکده ی فنی و مهندسی دانشگاه تهران می باشد که زیر نظر دکتر پلاسی ( تابستان 1385 ) توسط دانشجویان ایشان گرد آوری شده است . بر آورد هزینه های احداث راه ، تهیه ی فهرست مقادیر ، طرح روسازی راه و ..... موارد در خواسته شده در این پروژه می باشند...
 5. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - راهسازی - حسینی فرد

  دانلود پروژه عمران - راهسازی - حسینی فرد پروژه ای که در این قسمت قرار داده شده است توسط آقای سینا حسینفرد از دانشکده ی فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج زبر نظر جناب آقای دکتر ذوقی ( ترم دوم 86- 87 ) , گرد آوری شده است . تجاوز های پی در پ بیگانگان به کرمانشاه ایران ، وضعیت منطقه ،...
 6. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - راهسازی 05

  دانلود پروژه عمران - راهسازی 05 پروژه ی کامل دیگری را از راه سازی می توانید در این قسمت دانلود و استفاده نمایید . مشخصات این پروژه شامل ( قوس های افقی ؛ شیب در مسیرکمتر از یک درصد ، طول مسیر 785.91 متر ، 716.90 متر ، گزارش های ایستگاه ها ، محاسبات قوس افقی ، طراحی پلان مسیر و ضوابط مربوطه ، طبقه...
 7. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - راهسازی - رمضانی

  دانلود پروژه عمران - راهسازی - رمضانی پروژه ای که در این قسمت قرار داده شده است مربوط به درس راهسازی می باشد که توسط آقای محمد رمضانی دانشجوی رشتهی مهندسی عمران ( بهار 84 ) ، از موسسه ی آموزش عالی غیرانتفاعی صائب می باشد که زیر نظر جناب مهندس وحید محمدبیگی طراحی و محاسبه شده است . شناخت منطقه ی...
 8. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - راهسازی - آزادروش

  دانلود پروژه عمران - راهسازی - آزادروش پروژه ای که در این قسمت قرار داده شده است گام به گام پروژه ی راهسازی را با استفاده از نرم افزار توضیح می دهد که توسط اقای احسان آزاد روش ( فروردین 86 ) ؛ گرد آوری شده است . انتقال سریع نقاط از نقشهی توپوگرافی به نرم افزار ؛ طراحی دستی و کامپیوتری قوسهای...
 9. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - راهسازی - شیرپور

  دانلود پروژه عمران - راهسازی - شیرپور پروژه ای کامل از درس راهسازی رشته ی مهندسی عمران را که توسط آقای علیرضا شیرپور و زیر نظر آقای مهندس حاجی جعفری از دانشگاه آزاد واحد شهر قدس می توانید در این قسمت دانلود نموده و استفاده نمایید. نوع مسیر ( مسیر خارج از شهر به صورت راه اصلی ( دو باند با رفوژ...
 10. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - راهسازی - طالبی

  دانلود پروژه عمران - راهسازی - طالبی پروژه ی دیگری از درس راهسازی را که توسط آقای حمید طالبی از دانگاه آزاد الامی واحد کرج ( بهار 1392 ) گرد آوری شده است را می توانید در این قسمت دانلود نمایید . این پروژه مربوط به طراحی مسیر محاسبات مربوط راهی با مشخصات ( راه اصلی درجه ی یک دو طرفه ؛ مسیر 1+736...
 11. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - راهسازی - نارونی

  دانلود پروژه عمران - راهسازی - نارونی پروژه ای که در این قسمت قرار داده شده است مربوط به دانشجویان دانشگاه تبریز می باشد که توسط آقای سامان نارونی زیر نظر آقای دکتر هوشنگ کاتبی گردآوری شده است و در مورد آموزش پروژه ی راهسازی ( دستی و نرم افزار ) توضیحاتی را ارائه می دهد . مشکلات احتمالی بوجود...
 12. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - راهسازی 04

  دانلود پروژه عمران - راهسازی 04 پروژهای کامل از درس راهسازی رشته ی عمران را می توانید در این قسمت دانلود نمایید و از آن در یادگیری این درس استفاده کنید . مسیریابی روی نقشه ی توپوگرافی ، رسم پروفیل طولی با کلیه ی جزئیات ، طراحی قوس های افقی ، طراحی قوس های قائم ، پروفیل های عرضی ، محاسبه ی حجم...
 13. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - راهسازی 03

  دانلود پروژه عمران - راهسازی 03 پروژه ای کامل و کاربردی از دروس تخصصی راهسازی را م توانید در این قسمت دانلود و استفاده نمایید . این پروژه دارای کلیه ی جزئیات و نقشه های مربوط به این پروژه می باشد و بخش های مختلف مرتبط با آنها به طور کامل توضیح داده شده است . جداول مشخصات صفحات ساخته شده از...
بالا