• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- کریمی

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - درس مقاومت مصالح - کریمی

  دانلود جزوه آموزشی - درس مقاومت مصالح - کریمی در این قسمت می توانید جزوه ای کاربردی از درس مقاومت مصالح را که از خلاصه دروس و خلاصه کتاب ها و جزوه های درسی مقاومت مصالح موجود ااست و توسط آقای حسین کریمی در سال 1386 - 1387 تنظیم شده است را دانلود نمایید . مقاومت مصالح 1 : سازه های مرکب ، سازه و...
بالا