• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- گرمابه ها

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه معماری - معماری اسلامی - گرمابه ها

  دانلود پروژه معماری - معماری اسلامی - گرمابه ها پروژه ی معماری که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مربوط به درس معماری اسلامی بوده و گرمابه ها را مورد بررسی قرار می دهد و در مورد چند نمونه از گرمابه ها به طر کامل توضیحاتی را ارائه می دهد . نورگیری و تهویه ، استخریا چاله حوض ،...
بالا