• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- رشته ساختمان

 1. A

  کتاب دانلود کتاب - ایستایی ساختمان - رشته ساختمان

  دانلود کتاب - ایستایی ساختمان - رشته ساختمان کتابی که در این قسمت از خانه معماری قرار داده شده است مربوط به درس ایستایی ساختمان - رشته ی ساختمان - شاخه ی فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش می باشد . علم مکانیک ، جسم صلب ، نقطه ی مادی ، قوانین نیوتن ، کمیت های فیزیکی ، بردار ها و انواع آنها ،...
بالا