• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- روسازی

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - مبحث روسازی راه ها

  دانلود جزوه آموزشی - مبحث روسازی راه ها جزوه ای کامل از بحث روسازی راه ها را که به صورات دست نویس و خوانا تهیه شده است را می توانید در ای قسمت دانلود نمایید . منبع این جزوه ی درشی کتاب روسازی راه - دکتر طباطبایی می باشد . هدف از روسازی ، لایه ی اساس ، انواع لایه ی رویه ، عوامل موثر در طراحی مقطع...
بالا