• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- پروژه طراحی سد

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه دانشجویی - پروژه طراحی سد

  دانلود پروژه دانشجویی - پروژه طراحی سد خصوصیات هندسی مقطع اولیه ی پیشنهادی ، طراحی میل مهار ، طراحی تیر آبچکان ، کنترل ستون کلی ، طراحی تیر حمال جرثقیل ، محاسبه ی حداکثر لنگر خمشی حول محور قوی ، محاسبه ی حداکثر نیروی برشی ، محاسبه ی ممان اینرسی های لازم جهت حدس مقطع اولیه ، مقطع پیشنهادی ،...
بالا