• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- safe

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - تحلیل پی نواری - SAFE

  دانلود جزوه آموزشی - تحلیل پی نواری - SAFE در این قسمت جزوه ای قرار داده شده است که به طور کامل در مورد طراحی پی نواری در نرم افزار مهندسی SAFE توضیحاتی را شرح می دهد . خروجی گرفتن از نرم افزار etabs ، ورودی گرفتن در SAFE ، ترسیم مدل ، تعریف مشخصات پی ، تخصیص بازشو ها ، تعریف مشخصات خاک ، معرفی...
بالا