• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

یک سایت

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه دانشجویی - بررسی و تحلیل یک سایت

  دانلود پروژه دانشجویی - بررسی و تحلیل یک سایت چگونگی طرح توسعه ، دید به مجموعه ی کوه سنگی ، فاصله از مبادی ورودی شهر ، بافت نما سازی اطراف ؛ سایه اندازی ، نور طبیعی ، جهت گیری ، فرم سایت ، جایگری سایت و موقعیت سایت ، جهت گیری ، باد تابستانه و زمستانه ، درصد تقریبی مصالح نما سازی بنا های مجاور و...
بالا