• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- سازمان نوسازی

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - راهنمای تعیین نیرو های طراحی صفحه ستون - سازمان نوسازی

  دانلود جزوه آموزشی - راهنمای تعیین نیرو های طراحی صفحه ستون - سازمان نوسازی این جزوه ی آموزشی بر اساس بخشنانمه ی شماره ی 2992 سازمان نوسازی و توسط گروه سازه - دفتر فن گرد آوری شده است و مطالبی را در زمینه ی راهنمای تعیین نیرو های طراحی صفحه ستون ارائه می دهد . مشخصات ستون ها و نیرو های موجود در...
بالا