• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- سازه های نو

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - سازه های نو و ترکیبی - پوسته ها

  دانلود مقاله آموزشی - سازه های نو - پوسته ها تعریف سازه ی پوسته ای ، مصالح پوسته ، اقتصاد پوسته ها ، اقتصاد پوسته ها ، پوسته های گنبدی ، پوسته های زین اسبی ، پوسته های قابل توسعه ، پوسته های با فرم آزاد ، سیستم پوسته ای ، ملاحظات طراحی ( پوسته ی گنبدی ،استوانه ای ، زین اسبی ) ، و ... مطالب و...
بالا