• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- سبک شناسی

 1. A

  کتاب دانلود کتاب - سبک شناسی معماری ایران - دکتر پیرنیا

  دانلود کتاب - سبک شناسی معماری ایران - دکتر پیرنیا کتاب سبک شناسی معماری ایران نوشته ی دکتر پیرنیا را می توانید به صورت رایگان در این قسمت از خانه ی معماری دانلود و مطالعه نمایید . هنر و معماری در جهان پهناور اسلام ، اصول بکار رفته در هنر و معماری ایران ، معماری پیش از پارسی ، الگوی چهار باغ ،...
بالا