• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- سد سازی های

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - سد سازی های بتنی

  دانلود مقاله آموزشی - سد سازی های بتنی بتن غلتکی ، روسازی ، سد سازی ، تعریف بتن غلتکی ، ویژگی های بتن غلتکی نسبت به بتن های معمولی ، مواد تشکیل دهنده ی بتن غلتکی ، وزن مخصوص و مقاومت فشاری ، دلیل استفاده از خاک غیر رسی در بتن غلتکی ، مصالح سنگی ، افزودن ها ، بتن غلتکی در سد سازی ها ، انواع بتن...
بالا