• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- سد های لاستیکی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - سد های لاستیکی

  دانلود مقاله آموزشی - سد های لاستیکی تاریخچه ی استفاده از سد های لاستیکی ، اهداف کلی از ساخت سد های لاستیکی ، مزایای سد های لاستیکی ، مزاای اقتصادی سد های لاستیکی نسبت به موارد جایگزین ، انواع سد های لاستیکی ( بادی و آبی ) ، خصوصیات سد های لاستیکی بادی ، اجرای سد های لاستیکی ، بدنه های سد ، اتاق...
بالا