• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- شیب بندی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - شیب بندی پشت بام - طالبی

  دانلود مقاله آموزشی - شیب بندی پشت بام - طالبی هدف از شیب بندی ؛ پلان بام ، تعیین شیب ، مراحل شیب بندی بام های مسلح ؛ تعیین شیب بام ؛ تعیین محل آبراه ؛ کرم بندی در حالت سیب به وسط مطابق ضوابط ، ساختن ماهیچه در کنج ها ؛ دستورالعمل محاسبه ی ارتفاع شیب ، مراحل انجام کار ، بازوی کشش ، بهترین محل...
بالا