• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- شناسنامه

 1. A

  مجله/نشریه دانلود نشریه 367 - شناسنامه فنی پل ها

  دانلود نشریه 367 - شناسنامه فنی پل ها شناسنامه ی تفضیلی ، شناسنامه ی فنی ویژگی های ارزه ی زمین ساخت ، نوع مصالح ، آزمایش های شناسایی و کنترل کیفت ، شناسنامه فنی پی ، شناسنامه ی فنی سازه ، مشخصات هندسی ، مبانی طراحی پروژه ، معیار های تحلیل و طراحی ، کیفیت طرای و عملیات اجرایی اتصالات ، درز های...
بالا