• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- شناخت

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - شناخت فضا

  دانلود مقاله طراحی شهری - شناخت فضا مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مطالبی را در مورد شناخت فضا در اختیارتان قرار می دهد . امنیت و پاریداری ، فضا و ارتباطات درونی ، شهرسازی و وظیفه شکل دادن به فضا ؛ زمان در هنر و معماری ؛ تجربه آگاهی از فضا ؛ عناصر انسان ساخت ؛ عناصر...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه و مقاله اموزشی - شناخت شاخص خرابی لرزه ای

  دانلود پروژه و مقاله اموزشی - شناخت شاخص خرابی لرزه ای مقاله ی آموزشی که در این قسمت قرار داده شده است توضیحات کامل و کاربردی را در مورد شناخت دقیق شاخص خرابی لرزه ای در جهت مقاوم سازی و جهانی شدن صنعت ساخت را ارائه می دهد . عدم استقبال از ایده های جدید در ساخت و ساز پیمانکاری ، مدیریت ضعیف در...
 3. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - شناخت انواع پل ها

  دانلود مقاله آموزشی - شناخت انواع پل ها در این مقاله ی آموزشی در مورد پلسازی و شناخت انواع پل ها به همراه تصویر توضیح داده شده استکه توسط آقای وحید چهار تنگی گرد اوری شده است . پل و تاریخچه ی پل ؛ پل ها از نظر مصالح تشکیل دهنده ؛ پل ها و انواع آنها ، پل با تیر های حمال ؛ پل با تیر های حمال جانبی...
بالا