• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- شهیدی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - جوشکاری - شهیدی

  دانلود مقاله آموزشی - جوشکاری - شهیدی تاریخچه ی جوشکاری ، اصطلاحات جوشکاری ، جوش ایده آل ، حوضچه ی جوش ، فلز پایه ، فلز جوش ، فصل مشترک جوش ، منطقه ی متاثر از جوش ، راهنمای مشخصات فنی رویه ی جوشکاری ، مدرک کنترل کیفی دستورالعمل ها ، اهمیت جوشکاری ، روش های جوشکاری ، جوشکاری حالت جامد و غیر ذوبی...
بالا