• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- سیروس غلام پور

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - درس مقاومت مصالح 1- سیروس غلام پور

  دانلود جزوه آموزشی - درس مقاومت مصالح 1- سیروس غلام پور جزوه ای دست نویس از درس مقاومت مصالح یک ( استاد سیروس غلامپور ) ؛ که مربوط به دانشگاه صنعتی شریف می باشد را می توانید در ان قسمت دانلود نمایید . تیر نامعین ، تحلیل تیر های نا معین ، مرکز سطح ؛ جریان برش ؛ تار خنثی ، تنش برشی در تیر ها ، خمش...
بالا