• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- تامین

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله تخصصی - تامین منابع مالی صنعت بهسازی و نوسازی شهری

  دانلود مقاله تخصصی - تامین منابع مالی صنعت بهسازی و نوسازی شهری منافع جاری ، طراحی اوراق سرمایه گذاری نوسازی شهری با عایدات متقارن و تصادفی ، ارکان مشارکت سهام دار پروژه ، انتشار اوراق سهام پروژه ، انتشار اوراق مشارکت ، نحوه ی بهره مندی از بازار سرمایه ی توسعه ی شهری ایران ، تشکیل شرکت های...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - تامین منابع مالی حوزه حمل و نقل و ترافیک

  دانلود مقاله شهرسازی - تامین منابع مالی حوزه حمل و نقل و ترافیک در مطلبی که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است به بررسی روشی مطلوب برای تامیین منابع مالی حوزه ی حمل و نقل و ترافیک پرداخت شده است و برای فهم این موضوع کلان شهر تهران به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است . روش های...
 3. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله تخصصی - تامین مالی کارآمد شهرداری ها

  دانلود مقاله تخصصی - تامین مالی کارآمد شهرداری ها مقاله ی تخصصی که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است در مورد الگوی تامین مالی کارآمد برای شهرداری های کلانشهر ها مطالبی رت توضیح میدهد که در آن شهرداری تهران به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است . پایه ها ی نظریه ی مالیه در اقتصاد...
 4. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - تامین منابع مالی - پروژه های شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - تامین منابع مالی - پروژه های شهری مطلبی در زمینه ی آسیب شناسی تامین مالی به رو مشارکت عمومی - خصوصی در پروژه های شهری برای دانلود مطالعه ی کاربران گرامی قرار داده شده است و مطالب مفیدی را در این زمینه ارائه شده است . الگوی مشارکت عمومی - خصوصی ، منافع کلیدی مشارکت عمومی -...
بالا