• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- طاحونی

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - قالب بندی ساختمان های بتنی - طاحونی

  دانلود جزوه آموزشی - قالب بندی ساختمان های بتنی - طاحونی در این قسمت می توانید راهنمای قالب بندی ساختمان های بتن آرمه را که مربوط به وزارت مسکن و شهرسازی - دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و توسط آقای مهندس شاپور طاحونی تهیه و تنظیم شده است ؛ در این قسمت از خانه ی معماری دانلود و...
بالا