• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- طبقه بندی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - طبقه بندی وسایل نقلیه

  دانلود مقاله طراحی شهری - طبقه بندی وسایل نقلیه مقالهخ ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است به بررسی و مطالعه بحث طبقه بندی وسایل نقلیه پرداخته است و توسط آقای مرتضی رحمنی ، آقای سعید فضلی ، آقای شهرام محمدی تهیه و تنظیم شده است و در آن توضیحاتی در مورد تشخیص، ردیابی و طبقه بندی...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - طبقه بندی عیوب جوشکاری

  دانلود مقاله آموزشی - طبقه بندی عیوب جوشکاری ناپیوستگی ، نقص ، عیب ، نقص های مربوط به فرآیند جوشکاری یا مربوط به دستورالعمل جوشکاری ، نقص های مربوط به متالوژی جوش ، گروه بندی عیوب جوشکاری ، ترک ها ، محل استقرار ترک ها ، ترک های تشعشعی ، ترک چاله جوش ، گروه ترک های منفصله ، ترک های انشعابی ،...
بالا