• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- تدریس کامل

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - تدریس کامل مقاومت مصالح

  دانلود جزوه آموزشی - تدریس کامل مقاومت مصالح جزوه ی دیگری از درس مقاومت مصالح که توسط آقای دکتر برخورداری تدریس شده است را می توانید در این قسمت دانلود و مطالعه نمایید . پیچش در عضو های جدار نازک ، چرخ و دنده ، مقدار کار داخلی و خارجی ، زاویه ی دوران در امتداد گشتاور ، جدار نازک بسته ، نحوه ی...
بالا