• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- طراح

 1. A

  نقشه/دیتایل دانلود دفترچه محاسبات سازه - طراح سازه - مهندس جعفری

  دانلود دفترچه محاسبات سازه - طراح سازه - مهندس جعفری در این قسمت از خانه ی معماری می توانید یک دفترچه ی محاسبات سازه که توسط یک طراح سازه به نام مهندس احمد رضا جعفری تهیه و تنظیم شده است را دانلود و استفاده نمایید . سازه ی نا منظم ، تنش مجاز خمشی مقاطع ، بار مرده ی طبقات ، تنش مجاز خاک زیر پی ،...
بالا