• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- طراحی اتصالات خمشی

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - طراحی اتصالات خمشی

  دانلود جزوه آموزشی - طراحی اتصالات خمشی جزوهخ ای که در این قسمت قرار داده شده است راهنمای طراحی اتصالات خمشی ورق انتهایی تحت بارگذاری زلزله و با د را به طور کامل شرح می دهد . ( ویرایش دوم AISC - مترجمین : محمد نیک محمدی ، حمید مسعودی ) ، اتصال صفحه انتهایی هشت پیچی با سخت کننده ، چشم انداز...
بالا