• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- توسعه ی پایدار

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - توسعه ی پایدار فضا های سبز شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - توسعه ی پایدار فضا های سبز شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری از مدیریت شهری قرار داده شده است مطالبی را در مورد توسعه ی پایدار فضا های سبز شهری در شهر تهران ؛ به طور کامل شرح می دهد . این مقاله توسط آقای مهندس هومن بهمن پور و آقای دکتر ناصر محرم نژاد از...
بالا