• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- حاشیه نشینی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - حاشیه نشینی و ناهنجاری های شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - حاشیه نشینی و ناهنجاری های شهری اصول نظری و تبیین پدیده ی حاشیه نشینی ، حاشیه نشینی و ویژگی های آن در شهر زاهدان ، مناطق حاشیه نشین شهر زاهدان ، ویژگی های جمعیتی کریم اباد ، خصوصیات و تنگناهای کریم اباد ، ویژگی های اقتصادی ساکنین کریم آباد ، مساحت واحد های مسکونی ، نوع...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - حاشیه نشینی و مشکلات آن

  دانلود مقاله آموزشی - حاشیه نشینی و مشکلات آن در مقاله ی آموزشی که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است در مورد حاشیه نشینی و مشکلات حاشیه نشینی و راهکارهای مناسب آن مطالبی شرح دادهشده است . حاشیه نشینی و علل حاشیه نشینی ، ویژگی های حاشیه نشینی و شرایط زیستی حاشیه نشینان ، پرآکندگی...
بالا