• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- خصوصی سازی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - خصوصی سازی خدمات شهری

  دانلود مقاله آموزشی - خصوصی سازی خدمات شهری در این قسمت مطلبی در مورد بررسی خصوصی سازی خدمات شهری به عنوان روشی پایدار در تامین منابع مالی شهرداری برای دانلود و مطالعهی کاربران گرامی قرار داده شده است و در آن شهرداری تهران به صورت نمونه مورد مطالعه قرار داده شده است . ناهماهنگی های و پیچیدگی های...
بالا