• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- خورشید

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - بتن خود تراکم - خورشید

  دانلود مقاله آموزشی - بتن خود تراکم - خورشید این مقاله ی آموزشی در مورد بتن خود متراکم توضیح می دهد و توسط آقای حسین خورشید گردآوری شده است . اهمیت بتن ، بتن ، مشخصه های اصلی بتن ، گرفتن و سخت شدن ، بتن خود تراکم ، آشنایی با بتن خود متراکم ، مزایای استفاده از بتن خود متراکم ، خصوصیات بتن خود...
بالا