• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- هزینه ی خارجی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - هزینه ی خارجی تراکم در راه ها

  دانلود مقاله شهرسازی - هزینه ی خارجی تراکم در راه ها مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری برای دانلود رایگان و استفاده ی کاربران گرامی قرار داده شده است توسط خانم فاطمه زاهد از پژوهشکده ی حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ؛ تهیه و تنظیم شده است و در آن در خصوص هزینه ی خارجی تراکم در راه ها...
بالا