• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- عوامل موثر

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - عوامل موثر بر رضایتمندی مراجعه کنندگان از کیفیت خدمات پارک ها

  دانلود مقاله طراحی شهری - عوامل موثر بر رضایتمندی مراجعه کنندگان از کیفیت خدمات پارک ها در این قسمت از خانه ی معماری مقاله در زمینه ی مطالعه و بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مراجعه کنندگان از کیفیت خدمات ارائه شده در پارک ها و نمونه ی موردی بررسی پارک تبریز ، مطالب و موضوعات مورد بحث در این مقاله...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - عوامل موثر بر سرزندگی فضا های شهری

  دانلود مقاله آموزشی - عوامل موثر بر سرزندگی فضا های شهری مقاله ی دیگری در زمینه ی رشته ی شهرسازی در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است و اطلاعاتی را در زمینه ی بررسی عوامل موثر بر سرزندگی فضا های شهری ( خلق یک فضای شهری سر زنده با تکیه بر مفهوم مرکز خرید پیاده ) ؛ در اختیار کاربران...
بالا