• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- عظیمی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - راهسازی - عظیمی

  دانلود پروژه عمران - راهسازی - عظیمی مباحثی که در این قسمت در مورد آنها توضیح داده شده است شامل : مسیریابی ، مشخصات فنی واریانت هاو انتخاب واریانت بهینه ، محاسبات قوس های قائم ، مطالعات ترافیکی ، ترسیم نیمرخ های عرضی و محاسبات مربوط به حجم عملیات خاکی ، منحنی بروکنر ، بهسازی و متره و برآورد...
بالا