• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

ابعاد

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - بررسی ابعاد کیفیت زندگی

  دانلود مقاله مدیریت شهری - بررسی ابعاد کیفیت زندگی این مقاله توسط آقای امین فرجی ملائی و خانم آزاده عظیمی ؛ تهیه و تنظیم شده است و در آن به بررسی و تحلیل نواحی شهری ایران و تحلیل ابعاد کیفیت در آن نواحی پرداخته شده است . شاخص های کیفیت زندگی شهری ، آمار ها و اطلاعات موجود ، سنجش میزان برخورداری...
بالا