• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

ابزار دقیق

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - ابزار دقیق سدهای بتنی

  دانلود مقاله آموزشی - ابزار دقیق سدهای بتنی کنترل رفتار بدنه سد ؛ پاندول مستقیم ، پاندول معکوس ، ابزار اندازه گیری فشار آب منفذی ، سنجش دگر شکلیها و جابه جایی های درونی ، انحراف سنج ، شیب سنج ، درز سنج ، کاربرد درز سنج ، شبکه ی میکروژئودزی ، ترمومتر ، فشار سنج هیدرولیکی ، سنسوذ الکتریکی جابه...
بالا