• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

پیاده راه ها

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - مقدمه ای بر طراحی پیاده راه ها

  دانلود مقاله طراحی شهری - مقدمه ای بر طراحی پیاده راه ها مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط خانم سولماز حسینیون ( کارشناس ارشد معماری) ؛ تهیه و تنظیم شده است وتوضیحاتی کامل و کاربردی را در زمینه ی بررسی مقدمه ای بر طراحی پیاده راه ها ارائه می دهد . جنبه های کیفی...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - مولفه های تاثیر گذار بر بهبود کیفیات فضایی پیاده راه ها

  دانلود مقاله شهرسازی - مولفه های تاثیر گذار بر بهبود کیفیات فضایی پیاده راه ها مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است به طور کامل در خصوص مولفه های تاثیر گذار بر بهبود کیفیات فضایی پیاده راه ها توضیحات کاملی را شرح می دهد و توضیحات کابردی را در خصوص بررسی و تحلیل مولفه های...
بالا