• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

کالبدی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراح شهری - طرح های کالبدی ملی - منطقه ای

  دانلود مقاله طراح شهری - طرح های کالبدی ملی - منطقه ای مقاله ی دیگری از طراحی شهری در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مطالبی کامل و کاربردی در خصوص بحث طرح های کالبدی ملی - منطقه ای در ایران در اختیارتان قرار داده شده است که این مقاله توسط آقای ناصر عظیمی گرد آوری شده است . مبانی...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - برنامه ریزی فضایی - کالبدی

  دانلود مقاله مدیریت شهری - برنامه ریزی فضایی - کالبدی مقاله ای از مدیریت شهری در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است که توضیحاتی را در زمینه ی نقش درآمد های پایدار توسعه شهری در برنامه ریزی فضایی - کالبدی به طور کامل و به همراه جزئیات دقیق ارائه می دهد . برنامه ریزی فضایی - کالبدی ،...
 3. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - برنامه ریزی کالبدی و کاهش آسیب پذیری شهری

  دانلود مقاله آموزشی - برنامه ریزی کالبدی و کاهش آسیب پذیری شهری مقاله ی شهرسازی که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توضیحاتی را در خصوص نقش برنامه ریزی کالبدی در در کاهش آسیب پذیری شهر ها در برابر خطرات زلزله به طور دقیق ارائه می دهد . برنامه ریزی شهری و آسیب پذیری شهر ها ، بافت...
بالا