• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

الگوپذیزی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - بررسی چگونگی الگوپذیزی استخوان بندی محله

  دانلود مقاله شهرسازی - بررسی چگونگی الگوپذیزی استخوان بندی محله در این قسمت از خانه ی معماری مقاله ای در زمینه ی شهرسازی و طراحی شهری قرار داده شده است و مطالبی را در خصوص بررسی چگونگی الگوپذیزی استخوان بندی محله و مطالب کاربردی را در مورد چگونگی الگوپذیری و تجدید سازمان استخوان بندی محله ارائه...
بالا