• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

امور فنی

 1. A

  مجله/نشریه دانلود نشریه - معاونت امور فنی - نشریه شماره 55

  دانلود نشریه - معاونت امور فنی - نشریه شماره 55 در این قسمت از خانه ی معماری نشریه ی شماره ی 55 از سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه که در مورد مشخصات فنی عمومی کار های ساختمانی توضیح می دهد برای دانلود و مطالعه ی کاربران گرامی قرار داده شده است . تخریب ساختمان های موجود ، آماده کردن کارگاه ،...
بالا