• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

انسان

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود تحقیق دانشجویی - انسان؛ طبیعت و معماری - الگوبرداري سازه اي از طبيعت

  دانلود تحقیق دانشجویی - انسان؛ طبیعت و معماری - الگوبرداري سازه اي از طبيعت در این قسمت از خانه ی معماری تحقیق از درس انسان؛ طبیعت و معماری دانشجویان مهندسی معماری قرار داده شده است و در مورد مبحث الگوبرداري سازه اي از طبيعت توضیحات املی را ارائه می دهد . نگرش طبيعت گرا ، طبيعت در آثار معماران ،...
بالا