• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

انواع اتصالات

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - آشنایی با انواع اتصالات در جوشکاری

  دانلود مقاله آموزشی - آشنایی با انواع اتصالات در جوشکاری اتصالات اصلی در جوشکاری ؛ انواع جوش (جوش های شیاری ؛ نبشی ؛ فولادی ؛ زائده ای ؛ شیب بند ؛ سطحی ؛ فلنجی و ... ) ؛ آماده سازی درز اتصال آماده سازی لبه ها در اتصالات گوشه ای ؛ آماده سازی لبه ها در اتصالات سر به سر ؛ انواع آماده سازه لبه های...
بالا