• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

انواع پل ها

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - شناخت انواع پل ها

  دانلود مقاله آموزشی - شناخت انواع پل ها در این مقاله ی آموزشی در مورد پلسازی و شناخت انواع پل ها به همراه تصویر توضیح داده شده استکه توسط آقای وحید چهار تنگی گرد اوری شده است . پل و تاریخچه ی پل ؛ پل ها از نظر مصالح تشکیل دهنده ؛ پل ها و انواع آنها ، پل با تیر های حمال ؛ پل با تیر های حمال جانبی...
بالا