• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

ایران

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - فرهنگ ایران در معماری و شهرسازی

  دانلود مقاله آموزشی - فرهنگ ایران در معماری و شهرسازی مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای مهندس محمد علی قصری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی تهران و آقای دکتر محمد خسروی ؛ تهیه و تنظیم شده است و توضیحاتی را در خصوص فرهنگ ایران در زمینه ی...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله - برنامه ریزی شهری - مدیریت شهری ایران

  دانلود مقاله - برنامه ریزی شهری - مدیریت شهری ایران مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است در مورد محدودیت ها ، چالش ها و راهکار ها در مدیریت شهری در ایران مطالب کاربردی و مفیدی را ارائه می دهد . دوره ی ادرای امور شهر ، مدیریت تهران ، چارچوب نظری تحقیق ، نظریه های مرتبط با...
 3. A

  جزوه دانلود جزوه آموزش - آشنایی با مصادیق معماری ایران و جهان

  دانلود جزوه آموزش - آشنایی با مصادیق معماری ایران و جهان جزوه ای که در این قسمت قرار داده شده است مطالبی را جهت آشنایی با مصادیق معماری ایران و جهان ارائه می دهد . معماری پیش از تاریخ ، آثار معماری پیش از تاریخ ، تمدن های بین النهرین ، معماری مصر ، هنر و معماری مصر میانه ، آثار هنر و معماری دوره...
 4. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - درس معماری اسلامی

  دانلود جزوه آموزشی - درس معماری اسلامی جزوه ای که در این قسمت قرار داده شده است مربوط به درس تخصصی معماری اسلامی بوده و به به طور کامل در مورد معماری اسلامی ایران توضیح می دهد . آثار معماری در شیوه ی اصفهانی ، شیوه ی آذری و آثاری معماری این شیوه ، شیوه ی رازی و انواع پوشش ها و نمونه بنا های این...
 5. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - جستاری در چیستی اسلامیت هنر و معماری ایران

  دانلود مقاله آموزشی - جستاری در چیستی اسلامیت هنر و معماری ایران مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است در مورد جستاری در چیستی اسلامیت هنر و معماری ایران اطلاعات کاملی را شرح می دهد . تاثیر متقابل معماری و هنر با جهان بینی و فرهنگ ، کاربرد صفت اسلامی برای هنر و معماری شهر ،...
 6. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - تزئینات وابسته به معماری ایران - مقرنس در معماری

  دانلود مقاله آموزشی - تزئینات وابسته به معماری ایران - مقرنس در معماری مقاله ای که در این قسمت قرار داده شده است مربوط به موضوع تزئینات وابسته به معماری ایران می باشد و در مورد نقش و جایگاه مقرنس در معماری ایرانی توضیحات کامل و کاربردی را توضیح می دهد که برای درس معماری اسلامی مناسب می باشد ...
 7. A

  مقاله/مطالعه دانلود جزوه آموزشی - سیستم های سازه ای فلزی در ایران

  دانلود جزوه آموزشی - سیستم های سازه ای فلزی در ایران آزمایش غیر مخرب جوش ها ، نقاط تحت بازرسی و تنوب بازرسی ، بازرسی چشمی جوش ، نظام نامه تضمین کیفیت ، سیستم های دوگانه ، ترکیب قاب خمشی ویژه با قاب مهاربندی شده ی واگرا ، الزامات قاب های مهار بندی شده ی همگرای معمولی ، الزامات قاب های مهاربندی...
بالا