• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

کاربری اراضی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراح شهری - تحول در مفهوم برنامه ریزی کاربری اراضی

  دانلود مقاله طراح شهری - تحول در مفهوم برنامه ریزی کاربری اراضی مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری در مورد طراحی و برنامه ریزی شهری قرار داده شده است توسط آقای سید علی حسینی و آقای سید محمد حسینی تهیه وتنظیم شده است . و در آن توضیحات کاملی در مورد مفهوم و پارادایم برنامه ریزی کاربری شهری ،...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - برنامه ریزی کاربری اراضی

  دانلود مقاله طراحی شهری - برنامه ریزی کاربری اراضی مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای دکتر سید رحیم شیری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ؛ تهیه و تنظیم شده است . در این مقاله ی شهرسازی به بررسی و تحلیلی بر برنامه ریزی کاربری اراضی با تاکید بر...
بالا