• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

کاربری زمین

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - اثرات مالی کاربری زمین

  دانلود مقاله طراحی شهری - اثرات مالی کاربری زمین مقاله ی تخصصی دیگری از طراحی و برنامه ریزی شهری در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است و مطالبی در زمینه ی اثرات مالی کاربری زمین را در اختیار کاربران گرامی قرار می دهد . تحلیل اثرات مالی ابزاری قدرتمند در برنامه ریزی ، کاربری زمین موجب...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - برنامه ریزی کاربری زمین برای ایجاد محله های ایمن

  دانلود مقاله طراحی شهری - برنامه ریزی کاربری زمین برای ایجاد محله های ایمن در این قسمت از خانه ی معماری ، مقاله ای تخصصی در خصوص طراحی و شهری و شهرسازی قرار داده شده سات و مطالبی را در زمینه ی برنامه ریزی کاربری زمین برای ایجاد محله های ایمن ، به طور کامل و به همراه کلیه ی جزئیات ارائه می دهد ...
بالا