• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

کاربری

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - ارزیابی کاربری زمین شهری - خطرات زلزله

  دانلود مقاله طراحی شهری - ارزیابی کاربری زمین شهری - خطرات زلزله در این قسمت از خانه ی معماری مقاله ای تخصصی در زمینه ی بررسی و ارزیابی کاربری زمین شهری با توجه به خطرات زلزله ؛ برای دانلود و مطالعه ی کاربران گرامی قرار داده شده است . ای مقاله توسط خانم نسرین گیاه چین و آقای محسن مهرجو تهیه و...
بالا