• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

کاربرد آنها

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - کامپوزیت ها و کاربرد آنها

  دانلود مقاله آموزشی - کامپوزیت ها و کاربرد آنها کاربرد کامپوزیت در صنعت ساختمان ، رواج کاربرد کامپوزیت در پل سازی ، کاربرد کامپوزیت ها در ساخت نراورس ، کاربرد کامپوزیت ها در صنعت حمل و نقل و ریلی ، تکنولوژی پالتروژن ( مزایا و معایب ) ، مصرف سرانه مواد کامپوزیتی در کشور ، مهمترین موارد کاربرد...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - بررسی الکترود جوشکاری و کاربرد آنها

  دانلود مقاله آموزشی - بررسی الکترود جوشکاری و کاربرد آنها مقاله ای که در این قسمت قرار داده شده است به بررسی انواع الکترود جوشکاری و کاربرد آنها پرداخته شده است که توسط آقای وحید تنگی تهیه و تنظیم شده است . مشخصات الکترود ها ، اناوع الکترود ها برای جوشکاری در تمام حالات مخصوصا در یر بالا ، طرز...
بالا