• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

کارآمد

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله تخصصی - تامین مالی کارآمد شهرداری ها

  دانلود مقاله تخصصی - تامین مالی کارآمد شهرداری ها مقاله ی تخصصی که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است در مورد الگوی تامین مالی کارآمد برای شهرداری های کلانشهر ها مطالبی رت توضیح میدهد که در آن شهرداری تهران به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است . پایه ها ی نظریه ی مالیه در اقتصاد...
بالا